בי"ס קהילתי
הרצל יהוד
  :צפייות באתר

מערכת שעות - ג/3
מערכת השעות של כתה ג/3 תבור תוכל לשמש את התלמידים ואת ההורים.
נוכחותה של המערכת באתר וניצול האתר לפרסומה יכולה לסייע מבחינות רבות.


 

           מערכת שעות כיתה ג/3 תבור!

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

מולדת

רבקה

רבקה

רבקה

רבקה

רבקה

2

אנגלית

לשון

רבקה

רבקה

רבקה

רבקה

3

מחשבים

רבקה

ספורט

רבקה

רבקה

רבקה

4

ספורט

רבקה

רבקה

רבקה

אנגלית

רבקה

5

מוסיקה אומנות

רבקה

רבקה

רבקה

רבקה

 

6

מוסיקה אומנות

 

 

 

לשון

 
 

חזרה
 
ניהול
© 2015
נבנה על ידי FBC